ONLINE

Kroppens 7 sanser

Et kursus i Ansigtszone- og refleksterapi og Håndzoneterapi, Den Originale Metode Lone Sorensen

RAB timer!

EN NY MULIGHED!

Pris: 245 USD

people profiles

Øjeblikkelig adgang

Funktion af de 7 sansefunktioner.

Undervisningen er planlagt med det formål, at forberede den enkelte kursist til at kunne tilbyde en fyldestgørende terapeutisk behandling, til at afhjælpe tab eller nedsat funktion af de 7 sansefunktioner. I kurset er der ligeledes inkluderet behandlingsprotokol til at kunne guide klienter til selvbehandling.

Sanserne gør os i stand til at kommunikere med omverdenen og overleve. Sanserne er afgørende for vores evne til at færdes i verden og opfatte, hvad der foregår omkring os.

Modul 1:

Der undervises i en dybere forståelse for hvordan lugtesans, smagssans og høresans fungerer nerve- og hjernemæssigt, samt hvordan forskellige situationer som infektion og skader, kan påvirke menneskets sanser.

Modul 1: Lær om hvordan lugte-, smags- og høresans fungerer og om behandlingsmetode:

Lugtesans.

Nerverne fra næsen løber direkte til et primitivt område i hjernen kaldet det limbiske system. Det har med basale følelser som angst, seksualdrift og sult samt hukommelsen at gøre. Det er derfor, dufte ofte udløser minder og stærke følelser i højere grad end andre sanseindtryk.

Smagsløg.

På tungen indeholder receptorer, der reagerer på de kemiske molekyler i maden. Der er ca. 10.000 smagsløg, hver med omkring 1.000 receptorer. I princippet kan vi dermed genkende ti milliarder forskellige smagsindtryk. I virkeligheden er mennesket ikke særlig god til at skelne mellem forskellige smage, og smagssansen er meget afhængig af lugtesansen.

Høresansen.

Fungerer ved at ørets fimrehår omsætter trykbølger i luften til lyde. Øret og hjernens opgave er at omsætte bølgernes størrelse og hyppighed – frekvens - til forskellige lydstyrker og toner og samtidig beregne, hvor lyden kommer fra. Lydkildens lokalisering beregnes ud fra tidsforskellen i lydens ankomst til ørene.

Modul 2: Der undervises i en dybere forståelse for hvordan synssans, følelsessans og krops- og balancesans fungerer nerve- og hjernemæssigt, samt hvordan forskellige situationer som infektion og skader, kan påvirke disse sanser.

Lær om hvordan syns-, følelses- og krops- og balancesans fungerer og om behandlingsmetode:

Synet.

Vores øje har en kameralignende struktur, hvor pupillen styrer mængden af lys, der kommer ind i øjet, og linsen fokuserer lyset på nethinden bagest i øjet. Nethinden indeholder over 100 millioner lysfølsomme receptorer og seks millioner receptorer, der opfanger rødt, blåt og grønt lys som tilsammen skaber alle de farver, vi kender.

Følesans.

Sansen sender information til hjernen om det, der er i umiddelbar kontakt med kroppen, dvs. tryk, stræk og bevægelse samt temperatur og smertepåvirkning. Det sker vha. receptorer, der sidder overalt i huden - især på fingrene, på fødderne og i ansigtet og lidt færre i de indre organer. Følesansen hjælper os med at undgå skader og tilpasse fx vores påklædning til temperaturen omkring os.

Kropssans.

Sanseindtryk fra muskler og led holder hele tiden hjernen orienteret om placeringen af de forskellige dele af kroppen. Derfor ved vi altid, hvor fødderne er placeret, og om munden er åben eller lukket.

Modul 2: Der undervises i en dybere forståelse for hvordan synssans, følelsessans og krops- og balancesans fungerer nerve- og hjernemæssigt, samt hvordan forskellige situationer som infektion og skader, kan påvirke disse sanser.

Lær om hvordan syns-, følelses- og krops- og balancesans fungerer og om behandlingsmetode: